język polski język angielski
biegły rewident

Usługi

Oferowane usługi :

 • badania rocznych sprawozdań finansowych,
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
 • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badania pakietów konsolidacyjnych,
 • badania planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółek,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • formułowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • pomoc w opracowaniu zasad obiegu dokumentów,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • audyty projektów realizowanych ze środków UE,
 • doradztwo podatkowe
 • prowadzenie innych usług atestacyjnych zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonania przez biegłych rewidentów.

Badanie sprawozdań finansowych realizujemy zgodnie z przyjętymi przez Państwo standardami wyceny aktywów i pasywów wynikających z:

 • ustawy o rachunkowości,
 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Posługujemy się również językiem angielskim.
   | O Nas | Usługi | Rekomendacje | Galeria | Kontakt |     © 2010 Buchalter Wiesław Rychter     tworzenie stron www

 
Wejść: 17247, w tym 50 dzisiaj.
Wyświetleń: .